De har gjort fantastisk jobb på “riggen vår”; positiv innstilling og kanonbra kvalitet
— Kunde hos Blu Offshore

De siste årene har vi vært engasjert og deltatt på blant annet disse prosjektene:

Offshore

Gjøa

Ivar Åsen

Yme

Heimdal

Gullfaks A, B og C

Valemon

Goliat

Ekofisk

Oseberg Felt

Statfjord A, B og C

Rigmar

Troll A, B og C

Draugen

Gudrun

Grane

Kristin

Edvard Grieg

Sleipner A og B

Gina Krogh

Heidrun

B11

Gyda

Valhall

ULA

Kvitebjørn

Scarabeo 5 og 8

Dolphin Bideford, Borgland

ONSHORE

Polar Pioneer

Ivar Åsen

Yme

Johan Sverdrup

Mongstad

Ormen Lange

Gudrun

Edvard Grieg

Aasta Hansteen

Kårstø

Kalstø

Sture

Kollsnes

Lyse Gass

TeeKay

Skangass

Melkøya

Rosenberg WP

IVAR

Yara

RPT AS

Slåttland Mekaniske

Båtmobiliseringer